RODO informacja

RODO informacja

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Społem” Spółdzielczy Ośrodek Wypoczynkowy „Zorza” z siedzibą w Warszawie (02-548) przy ul. Grażyny 13/15 z działalnością w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Korzeniowskiego 7;
 2. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z nami pod adresem danerodo@owzorza.pl  i/lub telefonem +48 94 35 233 57;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług hotelowych. Jeśli wyraził(a) Pani/Pan dodatkową zgodę Pani/Pana adres e-mail będzie wykorzystywany na cele marketingowe;
 4. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest umowa o świadczenie usług hotelowych. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych na cele marketingowe jest Pani/Pana zgoda. Zgodę tę może Pani/Pan w każdym momencie wycofać  wysyłając do nas wiadomość danerodo@owzorza.pl  lub dzwoniąc w tej sprawie +48 94 35 233 57;
 5. Pani/Pana dane osobowe są przez hotel przekazywane następującym podmiotom trzecim: firmom dostarczającym hotelowi usługi informatyczne, w tym system rezerwacji hotelowych oraz system do e-mail marketingu;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu świadczenia usług hotelowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających. Jeśli chodzi o cele marketingowe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 8. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzane są dane;
 9. W każdej chwili może Pani/Pan żądać przeniesienia swoich danych, które przetwarzamy w systemach informatycznych do innego administratora danych osobowych;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi hotelarskiej. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne;
 12. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobnie doniosłe skutki.

 

Zespół "Społem" Spółdzielczy Ośrodek Wypoczynkowy "Zorza"

ul. Korzeniowskiego 7
78-100 Kołobrzeg