BEZPIECZNY HOTEL

Bezpieczeństwo w Ośrodku Wypoczynkowym „Zorza” związane z Covid 19


Bezpieczeństwo w Ośrodku Wypoczynkowym „Zorza” Covid 19

 

Szanowni Państwo,

w trosce o najwyższą dbałość w zakresie bezpieczeństwa Gości i naszych Pracowników zobligowaliśmy się do postępowania zgodnie z poniższymi zapisami przygotowanych przez nas zasad:

- wszyscy Pracownicy Ośrodka dokonują samooceny stanu zdrowia przed pojawieniem się w pracy zgodnie z www.pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy

Dodatkowo każdy Pracownik przed rozpoczęciem pracy zobligowany jest do:

- w wyznaczonym miejscu w Ośrodku wykonania pomiaru temperatury ciała przy użyciu bezdotykowego termometru każdej osobie będącej Pracownikiem.

- nasi Pracownicy są dopuszczani do czynności zawodowych tylko i wyłącznie wtedy kiedy ich temperatura nie przekracza 38℃ oraz nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem;

- w przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38℃ lub wystąpienia objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, Pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i wskazuje się im zalecenie postępowania zgodnego z wytycznymi GIS;

- wszyscy Pracownicy są zobligowani do złożenia „Oświadczenia dotyczącego ich własnej oceny swojego stanu zdrowia”. Złożenie oświadczenia związane jest z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Pracowników do ich miejsc pracy;

- kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia   podległych Pracowników i udzielania im pomocy jeśli nastąpi taka konieczność;

- realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich    zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak: maseczki i rękawiczki jednorazowe. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla naszych Gości, m.in. specjalna osłona w Recepcji oraz dostępność żeli antybakteryjnych.

- wszyscy nasi Pracownicy stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości o bezpieczeństwo w naszym Ośrodku.

- zastosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 2 metrów pomiędzy Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe oraz zastosowaliśmy taki sam dystans w stosunku do naszych Gości.(informacja na drzwiach wejściowych do Ośrodka)

- z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni hotelowych.

 

II. Strefy ogólne (korytarze, hole, toalety)

- strefy ogólne Ośrodka stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez Pracowników Hotelu jak i Gości Hotelowych (zgodnie z wytycznymi GIS https://www.pacjent.gov.pl/bez-maski-ani-rusz);

- w naszym Hotelu mogą przebywać tylko osoby będące zameldowanymi Gośćmi;

- w strefie wejścia do Ośrodka zlokalizowana jest informacja o maksymalnej ilości osób mogących przebywać w holu na parterze;

- w tej samej części Obiektu znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami oraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;

- dezynfekcja holi i korytarzy odbywa się przy użyciu atestowanych środków i narzędzi;

- prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja toalet publicznych na terenie Ośrodka;

- w każdej toalecie publicznej na terenie Ośrodka w widocznym miejscu udostępniona jest instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce;

- w strefie wejścia do toalet znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;

- prowadzona jest regularna dezynfekcja wind hotelowych zgodnie z wytycznymi.

- przyciski w domofonach, na panelu w windzie jak i przyciski do przywołania windy      pokryte są folią, która jest regularnie wymieniana;

- wprowadzono zalecenie poruszania się windą przez maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej odległości (nie dotyczy osób stanowiących jedno gospodarstwo domowe);

- prowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, poręcze;

- wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza;

- systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu przez Kadrę Kierowniczą;

 

III. Strefa Recepcji

- w Recepcji w Ośrodku zamontowano specjalną osłonę w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla Gości i Pracowników;

- w widocznym i łatwo dostępnym miejscu w recepcji zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości;

- wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa przed Recepcją, aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy Gośćmi (minimum 2 metry);

- minimalizujemy czas jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji, do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie;

- w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, tak jak postępujemy w przypadku każdego Pracownika rozpoczynającego pracę, tak i w przypadku Gości przed rozpoczęciem procesu meldowania dokonujemy pomiaru jego temperatury.

- w przypadku wystąpienie podwyższonej temperatury, minimum 38℃ (przy pomiarze bezdotykowym termometrem) lub innych widocznych objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem Pracownik ma prawo nie zameldować Gościa, należy jednak dokonać powtórnego pomiaru w celu potwierdzenia sytuacji z podwyższoną temperaturą. W każdym takim przypadku Pracownik musi sporządzić dokumentację i w tym celu wypełnić oświadczenie w imieniu Gościa podając przyczyny nie zameldowania Gościa. Równocześnie taka sytuacja, gdy ma miejsce, jest zgłaszana do Kadry Kierowniczej.

- preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych. Nasze terminale płatnicze zabezpieczyliśmy folią, którą regularnie wymieniamy;

- karty do pokoi są dezynfekowane po każdym użyciu przez Gości. Wprowadziliśmy system kwarantanny dla kart, który trwa 72h. Dopiero po takim okresie karty, są używane ponownie;

- w Recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek;

- realizujemy systematyczne informowanie Gości o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Ośrodku.

 

IV. Strefa pokoi hotelowych

- w naszym Ośrodku wdrożyliśmy dezynfekcję poprzez zastosowanie tunelowego sterylizatora powietrza

- zasadę świadomego rozmieszczania Gości w strukturze Hotelu co oznacza, że  minimalizujemy ilość Gości przebywających w pokojach na danym piętrze i korytarzu zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez Ministerstwo Rozwoju na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe;

- proces starannego odkażania pokoi jest realizowany przy użyciu tylko certyfikowanych środków czystości i atestowanych narzędzi;

- współpracujemy z certyfikowaną Pralnią, której proces prania ręczników i pościeli posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Proces prania w całości odbywa się w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza;

 

V. Strefa Restauracji/Baru

- posiłki są serwowane w formie bufetu przez obsługę kelnerską (po wskazaniu przez gości wybranych dań)

- wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa w Restauracji, odległość między blatami stolików wynosi 2 m. Informujemy, iż przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby.

- wprowadziliśmy każdorazową dezynfekcję stolików po zakończeniu obsługi gościa

 

VI. Strefa konferencyjna

- sala konferencyjna jest dostępna na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.

- przy wejściu do Sali konferencyjnej zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla uczestników konferencji;

- przed realizacją każdej konferencji nasze służby techniczne dezynfekują w sali stoły, krzesła, pilot do TV, pilot do rzutnika, flipchart, markery, wieszaki oraz inne detale wyposażenia konferencyjnego;

- przed konferencją oraz po jej zakończeniu dokonujemy wietrzenia sali konferencyjnej w celu zapewnienia w nich właściwego obiegu świeżego powietrza;

- w sali konferencyjnej, która jest  wyposażona w ścienny panel regulacji i ustawiania systemu klimatyzacji, zostały one zabezpieczone folią, którą regularnie wymieniamy;

- ze względów bezpieczeństwa oraz obowiązujących ograniczeń, nie realizujemy  podczas konferencji przerw kawowych w strefie konferencyjnej.

- dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników konferencji, wprowadziliśmy realizowanie konferencji w sali w systemie rotacyjnym, który polega na tym, że w ramach możliwej dostępności stosowania tego rozwiązania, kolejne wykorzystanie sali konferencyjnej następuje po upływie 48 h od opuszczenia jej przez poprzednią grupę konferencyjną

 

VII. Strefa Kids Club

- do pokoju zabaw dla dzieci może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych

- należy zachować dystans 2 m pomiędzy osobami dorosłymi

- obowiązuje zakaz wnoszenia do pokoju zabaw zabawek i własnych rzeczy

- opiekunowie w pokoju zabaw  mają obowiązek zakrywania nosa oraz ust maseczką ochronną

 

Szanowni Państwo,

wszystkich naszych Gości i Pracowników obowiązują zalecenia GIS i WHO wraz z kolejnymi aktualizacjami. Sytuacja oraz bieżące obowiązujące przepisy są przez nas monitorowane. Dbamy o sprawne przekazywanie informacji do naszych Gości jak i Pracowników.

Nasi Pracownicy stoją na straży bezpieczeństwa Naszych Gości. Realizując przedstawione tutaj zalecenia i zasady dbasz o swoje i nasze zdrowie.

 

 

       Dziękujemy I życzymy miłego wypoczynku !

Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Wypoczynkowego „ZORZA”