POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy 
„Społem” Spółdzielczy Ośrodek Wypoczynkowy „Zorza”

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa